Online-RPGs D&D 5E > Forgotten Realms - Storm King's Thunder

Würfelthread

(1/121) > >>

Idunivor:
Wer hier editiert, verliert!

Aage:
2d42d4*10 = (3, 4) *10 Gesamt: 70

Aage:
Yay Jackpot.

Skip:
Startgeld: 4d44d4*10 = (3, 4, 4, 4) *10 Gesamt: 150

Lebenspunkte, gesamt: 4d84d8+8+5 = (3, 7, 2, 6) +8 +5 Gesamt: 31

Dolgrim Frostbart:
Startgeld 5d45d4*10 = (2, 3, 4, 2, 4) *10 Gesamt: 150

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

Zur normalen Ansicht wechseln